Πανελλήνιες ημέρες νεολαίας 2013

Αποτελέσματα 4-κρος, ατομικής χρονομέτρησης και αγώνα αντοχής.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PAN_HM_NEOL_2013_APOT_4X_copy.xls)PAN_HM_NEOL_2013_APOT_4X_copy.xls[Αποτελέσματα του 4-κρος]96 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PAN_HM_NEOL_2013_APOT_ANTOXHS.xls)PAN_HM_NEOL_2013_APOT_ANTOXHS.xls[Αποτελέσματα της Ατομικής Χρονομέτρησης]80 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PAN_HM_NEOL_2013_APOT_XRON_copy.xls)PAN_HM_NEOL_2013_APOT_XRON_copy.xls[Αποτελέσματα της Ατομικής Χρονομέτρησης]121 kB