Αποτελέσματα (προσωρινά) Ανάβασης Υμηττού (28/10/2013)

Συνημμένα ακολουθούν τα αποτελέσματα και οι χρόνοι από την πρωινή ανάβαση του Υμηττού, όπως αυτά αναρτήθηκαν δίπλα στη γραμματεία, στο χώρο της εκκίνησης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (p1-3.jpg)p1-3.jpg[Προσωρινά αποτελέσματα σελ 1 από 3]505 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (p2-3.jpg)p2-3.jpg[Προσωρινά αποτελέσματα σελ 2 από 3]427 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (p3-3.jpg)p3-3.jpg[Προσωρινά αποτελέσματα σελ 3 από 3]67 kB